Прикладные вопросы внедрения ГИС-технологий в школьную географию
journal-pedpsy.kaznpu.kz поиск Поиск
pdf (English)

Ключевые слова

географическое образование
учебник географии
обновленное содержание
ГИС технологии
учреждения среднего образования
геоинформационные технологии

Как цитировать

Laiskhanov S., Мырзалы Н., Kokteubay Z., Aliaskarov D. Прикладные вопросы внедрения ГИС-технологий в школьную географию // Педагогика и психология. – 2022. – № 1(50). – С.182–190: DOI: 10.51889/2022-1.2077-6861.16 [Электронный ресурс]: URL: https://journal-pedpsy.kaznpu.kz/index.php/ped/article/view/544 (дата обращения: 11.08.2022)

Аннотация

Қазіргі кезде әлемдік және жекелей жүргізген тәжірибелерге негізделе отырып, орта білім беру мекемелерінің білім бағдарламаларына ақпараттық технологияларды ендіру мәселесі өзекті болып отыр. Сондай технологиялардың бірі – география пәнін оқытуда үлкен маңызға ие ГАЖ (геоақпараттық жүйе) технологиясы. Зерттеу барысында дүниежүзі бойынша  орта білім беру саласына ГАЖ технологияларының ендірілу жағдайына ретроспективті талдау жасалып, шетелдік тәжірибелерге шолу жасалды және ендірудің тәсілдері мен жолдары айқындалды. Қазақстанның орта білім беру мекемелеріне арналған жаңартылған мазмұндағы география оқулығының мазмұнына сәйкес, қолданылуы тиіс ГАЖ технологияларымен байланысты мәселелер сауалнама жүргізу арқылы зерттелді. Зерттеу нәтижесінде география пәні мұғалімдерінің 67,2%-ы оқытуда ГАЖ технологиясын пайдалана алмайтындығын немесе ішінара пайдаланатындығын, 96,6%-ы ГАЖ технологиясының қолданбалы негіздерін үйрететін біліктілікті арттыру курстарына қатысқысы келетіндігін, ал мұғалімдердің 93,3%-ы геоақпараттық ресурстар мен технологияларды үйретуге бағытталған оқу-әдістемелік құралдар қажет екендігін көрсеткен. Бұл зерттеулер қазіргі географиялық білім берудегі ГАЖ технологияларының қолданбалы мәселелерін көрсетіп берді.

https://doi.org/10.51889/2022-1.2077-6861.16
pdf (English)