Авилова Е., Молдаванова И. Higher education in the Republic of Kazakhstan during the global epidemic COVID-19 // Pedagogy and Psychology. – 2022. – № 3(52). – С.43–50: DOI: 10.51889/9556.2022.94.80.005 [Электронный ресурс]: URL: https://journal-pedpsy.kaznpu.kz/index.php/ped/article/view/737 (дата обращения: 20.05.2024)