Билялов Д., Мовкебаева З., Дузелбаева А., Хамитова Д. ASSESSMENT BY THE PEDAGOGICAL COMMUNITY OF INCLUSIVE COMPETENCIES OF SPECIAL TEACHERS // Pedagogy and Psychology. – 2023. – № 3(56). – С.79–88: DOI: 10.51889/2960-1649.2023.15.3.009 [Электронный ресурс]: URL: https://journal-pedpsy.kaznpu.kz/index.php/ped/article/view/1480 (дата обращения: 12.07.2024)